15.01.2024
15.01.2024 ý 246 okalan sany

ANDRO WE SANDRO

Komediýa žanrynda ýazylan bu ýyly, mähirli, içi ýiti degişmlerden doly spektakl kawkaz halkynyň özboluşly häsiýetini açyp görkezýär. Spektaklda iki sany hem goňşy hem dost bolan ýaşuly barada gidýär. Olar günüň-gününe tersleşip, howlularynyň orta arsyndan gürleşmeýändikleriniň nyşany hökmünde ýüp çekselerem, mydama birek-biregiň aladasyny edýärler. Kyn günleride goldaw berýärler. Başardylaryça-da edýän ýagşylyklaryny bildirmän, gizlinlikde etjek bolýarlar. KEŞPLER WE OLARY ÝERINE ÝETIRÝÄRLER: Andro K. Ataýew Sandro M. Rogow Margo L. Kosonogowa Koşer A. Balandina Bibo D. Annaýew Dudar M. Nurmuhammedow