15.01.2024
15.01.2024 ý 239 okalan sany

IKI HOJAÝYNYŇ HYZMATKÄRI”

Gürrüňi ediljek waka durnuksyz durmuş ýagdaýlary sebäpli aýra düşen, ykrarsyz ykbalyň gurnan kynçylyklaryny ýeňip geçmäge çalyşýan ýaş aşyk-magşuk barada gidýär. Ýakynda Bergamodan Wenesiýa gelen başarjaň, ygyrtapyjy we hoşniýetli hyzmatkär ýigit Truffoldino, öz ýeser hileleri bilen bar ýüze çykan meseleleri düzeldip, dogry ugra ugrukdyrýar. Şeýdibem hem-ä aşyk-magşugyň hemem öz islegleriniň hasyl bolmagyny gazanýar. Sahna eseri söýgi barada. Režissýory N.Laukert KEŞPLER WE OLARY ÝERINE ÝETIRÝÄRLER: Truffaldino ― Silwio ― Beatriçe A.Andronowa Brigella O.Wolkowa Pantalone K.Ataýew Florindo A.Pawlow Lombardi M.Rogow Klariçe A.Jumaýewa Smeraldina A. Balandina