Häsiýetnama

  • at Rogow Mihail Wladimirowiç Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenleriň altyn asyry” bäsleşiginiň ýeňijisi “Gaýrat” ordeni

Rogow Mihail Wladimirowiç Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenleriň altyn asyry” bäsleşiginiň ýeňijisi “Gaýrat” ordeni

Sahna ussady