Häsiýetnama

  • at Kosonogowa Larisa Iwanowna Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenleriň altyn asyry” bäsleşiginiň ýeňijisi Türkmenistanyň hormatly aktrisasy

Kosonogowa Larisa Iwanowna Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenleriň altyn asyry” bäsleşiginiň ýeňijisi Türkmenistanyň hormatly aktrisasy

Sahna ussady